Báo chí

Bài viết “Xu hướng mới 2017 trong điều trị bệnh hôi miệng hiệu quả” được đăng tải trên báo Sức khỏe & đời sống năm 2017

 Trích dẫn nội dụng Bài viết “Xu hướng mới 2017 trong điều trị bệnh hôi miệng hiệu quả” được đăng tải trên báo Sức khỏe & đời sống năm 2017 Xu hướng mới 2017 trong điều trị bệnh hôi miệng hiệu quả SKĐS – Có lẽ chỉ những ai không may mắc chứng hôi miệng…

Xem thêm >>

Bài viết “Thực trạng hôi miệng tại Việt Nam” được đăng tải trên báo sức khỏe năm 2015

 Bài viết “Thực trạng hôi miệng tại Việt Nam” được đăng tải trên báo Sức khỏe ẩm thực năm 2015      Trích dẫn nội dụng Bài viết “Thực trạng hôi miệng tại Việt Nam” được đăng tải trên báo Sức khỏe ẩm thực năm 2015 HÔI MIỆNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN BẠN? HÔI MIỆNG có lẽ đang…

Xem thêm >>
Trang 2 trên 212